اینجانب در مطبوعات - ماهنامه طنز و کاریکاتور بچه مشد

در پیوست کلیه کارهایی که در ماهنامه طنز و کاریکاتور بچه مشد منتشر شده‌اند را قرار داده‌ام.
لازم به ذکر است که ممکن است چند مطلب را به علت عدم دسترسی به مجله از قلم انداخته باشم.

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب

کلا حقوقی نمی‌گیریم که بخواد محفوظ باشه، ولی شما رعایت کنید!

طراحی و اجرا "مینا وب "